Ondergetekende schrijft minderjarig jeugdlid in bij ‘RUIG’ en gaat akkoord met de taakstelling en het huishoudelijk reglement van ‘RUIG’.

Lidmaatschapsvorm: jeugdlid (9 jaar en ouder) o.b.v. onbeperkt trainen (onder begeleiding van volwassene) €100,-  p/jaar*

* Jaar lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Eerste jaar is de contributie naar rato vanaf het moment van inschrijven tot einde jaar, daarna wordt er voor een heel jaar betaald.