wij-wensen-u-een-voorspoedig-1991-survival-beltrum

Eind jaren ’80 is survivalrun als sport ontstaan in de Achterhoek. Het dorpje Beltrum is de bakermat van de sport.

In 1989 werd hier Stichting Survival Beltrum opgericht, de eerste organisatie in Nederland geënt op de survivalrunsport. Van hieruit groeit de sport verder en verspreid survivalrun zich door de Achterhoek. Al snel volgen Neede, Gendringen en Zelhem ook met eigen survivalruns.

In 1991 ziet SBN, toen nog Survivalbond Nederland, het levenslicht. SBN is ontstaan vanuit de gedacht een landelijk circuit van wedstrijden op te zetten. Met de bijbehorende afspraken omtrent reglement, statuten en klassement. De volgende stap was het in het leven roepen van de Parcourscommissie om zo de veiligheid voor deelnemers en organisatie te waarborgen.

Vijf jaar na oprichting zijn er reeds 20 organisaties aangesloten bij SBN en telt zij een kleine 300 leden.

Nu, 25 jaar later, is de sport doorgegroeid en ontwikkeld tot een volwaardige sport. SBN telt ruim 7.000 leden en ruim 40 aangesloten organisaties.