Wat is survivalrun?

Wat is Survivalrun?

Survivalrun, de strijd tegen de elementen. Een veelzijdige en zware vorm van duursport, waarbij hardlopen gecombineerd wordt met het overwinnen van hindernissen. Deze hindernissen zijn veelal opgebouwd uit touwen, balken en netten.
Om deze hindernissen te overwinnen zijn  kracht, techniek en doorzettingsvermogen nodig!

Wedstrijden variëren van 5 kilometer met minder dan 20 hindernissen tot 25 kilometer met meer dan 70 hindernissen. Deze zijn in competitie verband, onder auspiciën van SBN en recreatief te lopen.

Voor volwassenen beheert SBN drie competities:

Korte  Survivalrun (KSR), 6 – 9 km;
Middellange Survivalrun (MSR), 7,5 – 15 km;
Lange Survivalrun (LSR), 15 – 25 km.
Daarnaast zijn er vier jeugd-competities, ingedeeld op leeftijd vanaf 8 jaar tot en met 17 jaar. Voor een overzicht van de wedstrijden zie de kalender van SBN.

Kan ik dit ook? Uiteraard! Survivalrun is geen pure krachtsport. Souplesse en techniek zijn twee zaken die ook van groot belang zijn. Wil jij de basis van survivalrun leren? Meld je dan aan voor de basistraining.

Ontstaan Survivalrun:

Eind jaren ’80 is survivalrun als sport ontstaan in de Achterhoek. Het dorpje Beltrum is de bakermat van de sport.

In 1989 werd hier Stichting Survival Beltrum opgericht, de eerste organisatie in Nederland geënt op de survivalrunsport. Van hieruit groeit de sport verder en verspreid survivalrun zich door de Achterhoek. Al snel volgen Neede, Gendringen en Zelhem ook met eigen survivalruns.

In 1991 ziet SBN, toen nog Survivalbond Nederland, het levenslicht. SBN is ontstaan vanuit de gedacht een landelijk circuit van wedstrijden op te zetten. Met de bijbehorende afspraken omtrent reglement, statuten en klassement. De volgende stap was het in het leven roepen van de Parcourscommissie om zo de veiligheid voor deelnemers en organisatie te waarborgen.

Vijf jaar na oprichting zijn er reeds 20 organisaties aangesloten bij SBN en telt zij een kleine 300 leden.

Nu, 25 jaar later, is de sport doorgegroeid en ontwikkeld tot een volwaardige sport. SBN telt ruim 7.000 leden en ruim 40 aangesloten organisaties.